Albert De Smetstraat en Hullebusstraat: in uitvoeringsfase

De ontwerpplannen voor de Albert De Smetstraat en de Hullebusstraat, opgemaakt door de Stad Gent en FARYS, zijn klaar.

De Stad Gent en FARYS zullen gezamenlijk de Albert De Smetstraat en de Hullebusstraat vernieuwen. Er komt een nieuw rioleringsstelsel en in combinatiehiermee wordt ook de weginfrastructuur aangepakt. De ontwerpplannen zijn klaar.

Het ontwerp

 • De Albert De Smetstraat (vanaf huisnummer 16) en de Hullebusstraat krijgen een rijweg in asfalt met betonnen kantstroken.
 • De rijwegen hebben een landelijk profiel zonder voetpaden of parkeerstroken.
 • De opritten worden aangelegd in grijze betonstraatstenen.

Fietsers

In de Albert De Smetstraat komen er aan beide zijden okerkleurige fietssuggestiestroken. Deze fietsuggestiestroken lopen door tot aan de bestaande fietsoversteekplaats op de grens met Wachtebeke, waar de twee fietsstroken samenvloeien in één dubbelrichtingsfietspad.

Verkeer en parkeren

 • Het dubbelrichtingsverkeer in de Albert De Smetstraat en de Hullebusstraat blijft behouden.
 • Binnen de bebouwde kom wordt de zone 50 km per uur voor de Albert De Smetstraat gehanteerd.
 • Ter hoogte van de gemeentegrens met Wachtebeke, waar de Albert De Smetstraat overgaat in de Groenstraat, geldt een zone van 70 km per uur.
 • Het parkeren gebeurt op de bermen en de parkeerbalans blijft dezelfde als voordien.

Riolering

Er komt een gescheiden rioleringsstelsel. Dit betekent dat regenwater en afvalwater apart worden afgevoerd.

Uitvoeringstermijn en fasering

 • Voorbereidende werken
  • ​lokale opzoekingswerken (over het volledige tracé) buiten de rijweg
  • hierbij brengen wij de mogelijke conflicten met nutsleidingen in kaart
 • Fase 1 – geplande start op 6 mei 2019 / gepland einde: september 2019
  • wegenis- en rioleringswerken in de Albert de Smetstraat, vanaf nummer 16 tot net voor het kruispunt met de Hullebusstraat
 • Fase 2 – geplande start: eind mei 2019 / gepland einde: bouwverlof 2019
  • wegenis- en rioleringswerken in de Hullebusstraat
 • Fase 3 – geplande start: juni 2019 / gepland einde: eind 2019
  • wegenis- en rioleringswerken in de Albert de Smetstraat en de Groenstraat, vanaf het kruispunt met de Hullebusstraat tot aan de elektriciteitscabine in de Groenstraat