Ontwerpplan E.Hielstraat kruispunt Tweekapellenstraat
Ontwerpplan E.Hielstraat kruispunt Tweekapellenstraat

Emanuel Hielstraat, Braemkasteelstraat en deel Braemstraat: in ontwerpfase

De Stad Gent en Farys plannen de volledige heraanleg van de Emanuel Hielstraat, de Braemkasteelstraat en een deel van de Braemstraat.

De voorontwerpplannen zijn klaar.

Projectzone

  • Emanuel Hielstraat
  • Braemkasteelstraat
  • Braemstraat tussen de Braemkasteelstraat en de Emiel Verhaerenlaan

Fietsvriendelijk ingerichte straten

  • Dit sluit aan bij de verdere uitbouw van een aaneengesloten fietsnetwerk
  • In een deel van de Emanuel Hielstraat, een deel van de Braemstraat en de Braemkasteelstraat komen fietssuggestiestroken of een verhoogd fietspad

Verkeersremmende maatregelen

De rijrichting en het snelheidsregime blijven in alle betrokken straten ongewijzigd

  • Waar mogelijk komen snelheidsremmende maatregelen zoals asverschuivingen
  • Aan de meeste kruispunten binnen het projectgebied komen verkeersplateaus om de veiligheid van de zwakkere weggebruiker te verbeteren

Meer groen

  • De kruispunten krijgen een groenere inrichting
  • Tussen de parkeerstroken komen plantvakken met bomen

Grondige vernieuwing riolering

  • Er komt een gescheiden rioleringsstelsel waarbij afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd

Timing

De timing voor de uitvoering van wegen- en rioleringswerken ligt nog niet vast.

Eerst komen de nutsmaatschappijen langs om hun leidingen van water, gas, elektriciteit enz. te vernieuwen. De nutsmaatschappijen zullen hierover tijdig informeren via bewonersbrieven.