cam02_web_E_Hielstraat_kruispunt_Tweekapellenstraat.jpg
Ontwerpplan E.Hielstraat kruispunt Tweekapellenstraat

Braemkasteelstraat, deel Emanuel Hielstraat en deel Braemstraat: in ontwerpfase

De Stad Gent en Farys plannen de heraanleg van de Braemkasteelstraat, een deel van de Emanuel Hielstraat, en een deel van de Braemstraat.

De voorontwerpplannen zijn klaar.

Projectzone

  • Braemkasteelstraat
  • Emanuel Hielstraat, tussen de Tweekapellenstraat en de Braemkasteelstraat
  • Braemstraat, tussen de Braemkasteelstraat en de Emiel Verhaerenlaan

Fietsvriendelijk ingerichte straten

  • Dit sluit aan bij de verdere uitbouw van een aaneengesloten fietsnetwerk
  • In een deel van de Emanuel Hielstraat, een deel van de Braemstraat en de Braemkasteelstraat komen fietssuggestiestroken of een verhoogd fietspad

Verkeersremmende maatregelen

De rijrichting en het snelheidsregime blijven in alle betrokken straten ongewijzigd.

  • Waar mogelijk komen snelheidsremmende maatregelen zoals asverschuivingen en verkeersplateaus

Meer groen

  • De kruispunten krijgen een groenere inrichting
  • Tussen de parkeerstroken komen plantvakken met bomen

Grondige vernieuwing riolering

  • Er komt een gescheiden rioleringsstelsel waarbij afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd

Timing

De uitvoering van de wegen- en rioleringswerken zal, onder voorbehoud van onvoorziene weers- en werfomstandigheden, in de tweede helft van 2021 kunnen starten.

Eerst komen de nutsmaatschappijen langs om hun leidingen van water, gas, elektriciteit enz. te vernieuwen. De nutsmaatschappijen zullen hierover tijdig informeren via bewonersbrieven.

Bekijk hier

het ontwerpplan PDF (4.38 MB)