Kruispunt Aaigemstraat.jpg
Toekomstbeeld kruispunt Aaigemstraat - Rijsenbergstraat

Verpleegstersstraat en omgeving

De Stad Gent start op 8 juni met de heraanleg van de Verpleegstersstraat, de Distelstraat, de Tenderstraat en de Aaigemstraat (deel).

Projectzone

 • Verpleegstersstraat
 • Distelstraat
 • Tenderstraat
 • Aaigemstraat (van het kruispunt met de Rijsenbergstraat tot aan het kruispunt met de Koning Albertlaan)

Ontwerp

 • Alle straten, met uitzondering van de Tenderstraat, krijgen een standaard zone 30 met een rijweg in asfalt, parkeerstroken in kasseien en comfortabele voetpaden.
 • De Tenderstraat zelf wordt omgevormd tot woonerf, waar wandelen, spelen en elkaar ontmoeten primeert.
 • Het kruispunt van de Aaigemstraat met de Rijsenbergstraat en de Frans De Potterstraat wordt heel wat groener en krijgt mooie beeldbepalende banken.
 • Er komen, verspreid over het project, plantvakken met gras of waar mogelijk met bomen. Er zijn ruimtes beschikbaar in het groen voor spelelementen en spelprikkels.

Mobiliteit

 • De Verpleegstersstraat behoudt een dubbele rijrichting. In het midden van de straat komt een wegversmalling om de snelheid van het verkeer te remmen.
 • In de Distelstraat blijft de enkele rijrichting van de Patijntjesstraat naar de Rijsenbergstraat behouden.
 • In de Tenderstraat voeren we een enkele rijrichting in vanaf de Koningin Fabiolalaan richting de Aaigemstraat.
 • In de Aaigemstraat voeren we een enkele rijrichting in om het parkeren te maximaliseren en dit vanaf de Frans De Potterstraat richting de Patijntjesstraat en vanaf de Koning Albertlaan richting de Patijntjesstraat
 • In het project voorzien we 29 fietsenstallingen "type Gent" en 5 fietsenstallingen type "nietje"


Rioleringswerken

FARYS legt in deze straten een gescheiden rioleringsstelsel aan. Afval- en regenwater worden dan gescheiden van elkaar afgevoerd.