Burggravenlaan

15 september 2020 is de startdatum van de werken aan de Burggravenlaan, de Achilles Heyndrickxlaan en omgeving.

Wil je meer info over plannen, fasering en omleidingen?

Lees de infobrochure over deze werken PDF (7.69 MB)

De Stad Gent en FARYS vernieuwen samen volgende straten of delen van straten:

 • Burggravenlaan (tussen de Ottergemsesteenweg en de Achilles Heyndrickxlaan), inclusief het kruispunt met de Ottergemsesteenweg (tot aan huisnummer 283) en de bypass van de Burggravenlaan, richting Stropkaai
 • Stropbrug
 • Achilles Heyndrickxlaan en de Ijzerweglaan (tussen de Achilles Heyndrickxlaan en de Gaston Crommenlaan)

Er komt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel en we pakken de weginfrastructuur aan.

 

Het ontwerp van de nieuwe Burggravenlaan

Afhankelijk van de locatie passen we de specifieke inrichting van de weg aan.

Deel 1: De as Burggravenlaan – Achilles Heyndrickxlaan

 • Deze as krijgt over de volledige lengte afzonderlijke verhoogde fietspaden.
 • Voetgangers krijgen een volwaardig voetpad aan de kant van de Ijzerweglaanen en de bypass Burggravenlaan.
 • Er komen ook veilige oversteekplaatsen. De bushaltes op deze as worden comfortabel en gemakkelijk toegankelijk ingericht.
 • Waar mogelijk planten we ook bomen.
 • Er zal een snelheidsregime van 50 km per uur gelden.

Deel 2: Bypass van de Burggravenlaan, richting Stropkaai

 • In de bypass komen geen aparte fietspaden.
 • We richten wel een apart voetpad aan de noordzijde in. Aan beide zijden komen langsparkeerplaatsen.
 • Er is aandacht voor de inbreng van extra groenzones en bomen.
 • In het toekomstig ontwerp zal er éénrichtingsverkeer van de Stropkaai naar de Burggravenlaan ingesteld worden.
 • Bussen zullen niet meer door deze straat rijden en 30 km per uur wordt het geldende snelheidsregime.

Deel 3: Ijzerweglaan

 • De Ijzerweglaan krijgt een eerder landelijk profiel.
 • Er komt een rijweg in asfalt met aan beide zijden groene bermen en uitwijkmogelijkheden voor kruisend verkeer.