20161214_DO_Bagattenstr - 3D beeld zicht op Vooruit - cam_straat_RGB.jpg
Toekomstbeeld Bagattenstraat

Bagattenstraat: heraanleg

De Stad Gent en FARYS zijn gestart met de volledige heraanleg van de Bagattenstraat, Savaanstraat en omgeving.

De werken zijn gestart op maandag 4 november 2019. Ze worden uitgevoerd in verschillende fases.

 Projectzone

 • Bagattenstraat (inclusief kruispunt met de Sint-Pietersnieuwstraat)
 • Savaanstraat (inclusief kruispunt met de Walpoortstraat)
 • Jeruzalemstraat
 • Rozendaalken
 • Sint-Liesbetsteeg
 • Sint-Barbarastraat
 • Pollepelstraat
 • Lammerstraat (uitbreiding projectgebied)

Ontwerp en mobiliteit

 • Bagattenstraat:
  • wordt ingericht als fietsstraat
   (fietsers zijn hier de belangrijkste weggebruikers en inhalen is er verboden. De maximum toegelaten snelheid is 30 km/uur.)
  • krijgt grote fietsparkeervakken
  • dubbelzijdig parkeren blijft er mogelijk
    
 • Savaanstraat:
  • Tussen Pollepelstraat en Walpoortstraat
  • wordt ingericht als woonerf
  • wordt een autovrij gebied (vanaf 3 april 2017 met de invoering van het Circulatieplan)
  • Tussen Pollepelstraat en Nederkouter
   • rijweg in asfalt en eenzijdig parkeren met bomen in de parkeerstroken
   • eenrichtingsverkeer richting de Pollepelstraat

Nieuwe woonerven

 • Jeruzalemstraat
 • Rozendaalken
 • Sint-Liesbetsteeg
 • Sint-Barbarastraat
 • Pollepelstraat (tussen de Jeruzalemstraat en de Savaanstraat)

Een woonerf is een autoluwe straat die doorgaand verkeer afraadt. Het snelheidsregime is er 20 km/uur. Zo komt er meer ruimte voor ontmoeten en spel. 

Rioleringswerken door FARYS

FARYS staat in voor de heraanleg van het rioleringsstelsel.

Meer informatie over de werken?

Lees hier de meest recente bewonersbrief

over de werken in de Bagattenstraat en omgeving

Lees hier de meest recente bewonersbrief PDF (388.33 KB)