Toekomstbeeld Bagattenstraat
Toekomstbeeld Bagattenstraat

Bagattenstraat: heraanleg

De Stad Gent en FARYS zijn gestart met de volledige heraanleg van de Bagattenstraat, Savaanstraat en omgeving.

De werken zijn gestart op maandag 4 november 2019. Ze worden uitgevoerd in verschillende fases.

 Projectzone

 • Bagattenstraat (inclusief kruispunt met de Sint-Pietersnieuwstraat)
 • Savaanstraat (inclusief kruispunt met de Walpoortstraat)
 • Jeruzalemstraat
 • Rozendaalken
 • Sint-Liesbetsteeg
 • Sint-Barbarastraat
 • Pollepelstraat

Ontwerp en mobiliteit

 • Bagattenstraat:
  • wordt ingericht als fietsstraat
   (fietsers zijn hier de belangrijkste weggebruikers en inhalen is er verboden. De maximum toegelaten snelheid is 30 km/uur.)
  • krijgt grote fietsparkeervakken
  • dubbelzijdig parkeren blijft er mogelijk
    
 • Savaanstraat:
  • Tussen Pollepelstraat en Walpoortstraat
  • wordt ingericht als woonerf
  • wordt een autovrij gebied (vanaf 3 april 2017 met de invoering van het Circulatieplan)
  • Tussen Pollepelstraat en Nederkouter
   • rijweg in asfalt en eenzijdig parkeren met bomen in de parkeerstroken
   • eenrichtingsverkeer richting de Pollepelstraat

Nieuwe woonerven

 • Jeruzalemstraat
 • Rozendaalken
 • Sint-Liesbetsteeg
 • Sint-Barbarastraat
 • Pollepelstraat (tussen de Jeruzalemstraat en de Savaanstraat)

Een woonerf is een autoluwe straat die doorgaand verkeer afraadt. Het snelheidsregime is er 20 km/uur. Zo komt er meer ruimte voor ontmoeten en spel. 

Rioleringswerken door FARYS

FARYS staat in voor de heraanleg van het rioleringsstelsel.

Meer informatie over de werken?