Burggravenlaan

Voor een deel van de Burggravenlaan, de Achilles Heyndrickxlaan en omgeving zijn de plannen voor de heraanleg klaar.

De Stad Gent en FARYS zullen gezamenlijk volgende straten of delen van straten vernieuwen:

 • Burggravenlaan (tussen de Ottergemsesteenweg en de Achilles Heyndrickxlaan), inclusief het kruispunt met de Ottergemsesteenweg (tot aan huisnummer 283) en de bypass van de Burggravenlaan, richting Stropkaai
 • Stropbrug
 • Achilles Heyndrickxlaan en de Ijzerweglaan (tussen de Achilles Heyndrickxlaan en de Gaston Crommenlaan)

Er komt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel en in combinatie hiermee wordt ook de weginfrastructuur aangepakt.

Het ontwerp van de nieuwe Burggravenlaan

Afhankelijk van de locatie is een specifieke inrichting van de weg van toepassing. Globaal genomen kunnen er 3 delen onderscheiden worden:

Deel 1: De as Burggravenlaan – Achilles Heyndrickxlaan

 • Deze as krijgt over de volledige lengte afzonderlijke verhoogde fietspaden.
 • Er is ook bijzondere aandacht voor de voetgangers, die een volwaardig voetpad krijgen aan de kant van de Ijzerweglaanen de bypass Burggravenlaan.
 • Er komen ook veilige oversteekplaatsen. De bushaltes op deze as worden comfortabel en gemakkelijk toegankelijk ingericht.
 • Waar mogelijk planten we ook bomen.
 • Er zal een snelheidsregime van 50 km per uur gelden.

Deel 2: Bypass van de Burggravenlaan, richting Stropkaai

 • In de bypass komen geen aparte fietspaden.
 • Er wordt wel een apart voetpad aan de noordzijde ingericht en aan beide zijden komen langsparkeerplaatsen.
 • Er is aandacht voor de inbreng van extra groenzones en bomen.
 • In het toekomstig ontwerp zal er éénrichtingsverkeer van de Stropkaai naar de Burggravenlaan ingesteld worden.
 • Bussen zullen niet meer door deze straat rijden en 30 km per uur wordt het geldende snelheidsregime.

Deel 3: Ijzerweglaan

 • De Ijzerweglaan krijgt een eerder landelijk profiel.
 • Er komt een rijweg in asfalt met aan beide zijden groene bermen en uitwijkmogelijkheden voor kruisend verkeer.

Procedure van de werken

Op vandaag zijn de ontwerpplannen klaar. Dit betekent niet dat de werken onmiddellijk starten. Eenmaal de fase van ontwerpplannen achter de rug is, zullen de nutsmaatschappijen werken plannen in de straat. Zij zullen je hiervan vooraf op de hoogte brengen via bewonersbrieven.

Pas nadat hun werken afgerond zijn, kunnen de eigenlijke wegen- en rioleringswerken beginnen.