Viaductstraat - openbaar onderzoek- voorlopige vaststelling gedeeltelijke opheffing

Van 20 november tot 29 december 2023 loopt een openbaar onderzoek over dit dossier. Bekijk de stukken van het dossier.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat in de gemeenteraad van 23 oktober 2023 de gedeeltelijke opheffing van de Viaductstraat te Wondelgem voorlopig werd vastgesteld.

Bekijk de dossierstukken

Je kan deze documenten ook inkijken bij de Balie Bouwen.

Bezwaren of opmerkingen indienen

In toepassing van het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 wordt een openbaar onderzoek gehouden van maandag 20 november 2023 tot en met vrijdag 29 december 2023. Wanneer je bezwaren en opmerkingen wenst in te dienen kan dit:

 • door een brief te sturen naar:
  het college van burgemeester en schepenen
  cel Grondbeheer Openbare Weg
  Botermarkt 1
  9000 Gent
 • of door te mailen naar DWBW.CelGrondBeheer@stad.gent
 • of door het bezwaarschrift tegen ontvangstbewijs af te geven op het Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent, of bij de Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent. Maak daarvoor een afspraak bij de Balie Bouwen.

Hierbij vermeld je ‘bezwaarschrift tegen de gedeeltelijke opheffing van de Viaductstraat te Wondelgem' als referentie. Bezwaren en opmerkingen die buiten de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden, zijn onontvankelijk.