Rooilijn 74 - Drieselstraat - definitieve vaststelling rooilijn omleidingsweg - beroepsmogelijkheid

Bekijk de dossierstukken over de vaststelling van de rooilijn aan de Drieselstraat in Oostakker en de mogelijkheden om in beroep te gaan.

Er is mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de gemeenteraadsbeslissing over de definitieve vaststelling van het rooilijnplan van de omleidingsweg.

Bekijk de dossierstukken

Beroepsmogelijkheid

Tegen het besluit tot definitieve vaststelling van de gemeentelijke rooilijnplannen kan in toepassing van artikel 24 van het Decreet houdende gemeentewegen een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering. Voor de details over de beroepsmogelijkheid verwijzen wij door naar: