ROOIL61 definitieve vaststelling verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4

De gemeenteraad stelde de rooilijn voor de verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4 definitief vast.

De gemeenteraad heeft op 24 januari 2022 de rooilijn voor de verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4 definitief vastgesteld

Tegen de beslissing werd geen beroep ingesteld bij de Vlaamse Regering.

De gemeenteraadsbeslissing heeft uitwerking veertien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Wanneer er geen beroep wordt aangetekend tegen de gemeenteraadsbeslissing tot definitieve vaststelling van de rooilijn voor de verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4, moet volgens artikel 23 van het Decreet Gemeentewegen die raadsbeslissing gepubliceerd worden op de gemeentelijke website en bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.