Plaats­naam­ge­ving

Straten, pleinen, bruggen en parken... ze hebben allemaal hun unieke naam in Gent. Deze naam is belangrijk voor o.a. de hulpdiensten.

Ophangen straatnaambord
Ophangen straatnaambord

Hoe verloopt de procedure?

 • Bij plaatsnaamgeving of plaatsnaamwijziging gelden bepaalde regels. Die zijn vastgelegd in het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van namen van openbare wegen en pleinen.
 • Alleen de gemeenteraad mag plaatsnamen toekennen of wijzigen.
 • Wanneer een plaats in Gent een naam moet krijgen, vragen we advies aan het Archief Gent.
 • Het voorstel van de naam leggen we principieel voor ter goedkeuring aan de gemeenteraad.
 • Nadien openen we een openbaar onderzoek voor inspraak van de bevolking (dit loopt 30 dagen) en vragen we advies aan de Cultuurraad.
 • Na dit openbaar onderzoek leggen we de definitieve naam voor aan de gemeenteraad. Na de definitieve vaststelling plaatsen we het straatnaambord.

Welke principes passen we toe bij de keuze van een plaatsnaam?

 • Eerst zoeken we een geschikte plaatsnaam binnen de toponymie, de plaatselijke geschiedenis, het kunst- & cultuurleven en de volkskunde.
 • Is geen van deze bronnen bruikbaar? Dan zoeken we naar een passende persoonsnaam
 • Het decreet stelt dat de naam van een nog levende persoon niet in aanmerking komt, met uitzondering van de leden van de koninklijke familie. Bovendien komen enkel namen van belangrijke figuren uit historisch, wetenschappelijk of algemeen maatschappelijk oogpunt in aanmerking.

Bij de keuze houden we tevens rekening met volgende zaken:

 • Er mag geen gelijkluidendheid zijn met reeds bestaande straatnamen, om vergissingen bij noodoproepen te vermijden.
 • Het thema van de omliggende straatnamen, bijvoorbeeld bloementhema.
 • We vermijden straatnamen met onaangename associaties.
 • We geven de voorkeur aan vrouwennamen. Voor speciale gebeurtenissen of omwille van specifieke factoren kan hiervan worden afgeweken.

Heb je vragen, inlichtingen of suggesties?

 • Wil je weten hoe jouw straat aan haar naam komt?
  Het Archief Gent kan dit opzoeken.
 • Heb je een vraag over plaatsnaamgeving, of wil je suggesties doorgeven?
  Dat kan. Neem hiervoor contact op met de Cel grondbeheer openbare wegHun contactgegevens vind je hier onderaan.

Inhaalbeweging voor toekenning van vrouwennamen

In verhouding tot het totale aantal plaatsnamen in Gent zijn plaatsnamen die verwijzen naar een vrouw nog steeds in de minderheid. De Stad wil daarom zorgen voor een inhaalbeweging.

De (vrouwen)namen hebben bij voorkeur een link met Gent maar dit is geen noodzaak. Zo kan ook voor internationale figuren worden gekozen naar analogie met bijvoorbeeld “Marie Curiestraat” of "Marguerite Yourcenarpad”. De Stad Gent kiest hierbij voor mensen met een verdienste op maatschappelijk, wetenschappelijk en sociaal vlak zoals het decreet voorschrijft.