Kluizendok afschaffing buurtwegen 3,4,9 en 22

Definitieve vaststelling door de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op 27 juni 2022 de afschaffing van de buurtwegen 3, 4, 9 en 22 rondom de site ‘Kluizendok’ te Gent definitief vastgesteld.

Tegen de beslissing werd geen beroep ingesteld bij de Vlaamse Regering.
De gemeenteraadsbeslissing heeft uitwerking veertien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.