Herman Pillaertpark

Van 9 mei tot 22 juni 2022 loopt een openbaar onderzoek rond deze plaatsnaam.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over de gemeenteraadsbeslissing van 25/04/2022 waarbij voor het park achter de Blaisantkerk, tussen Blaisantvest en Gasmeterlaan te Gent de naam ‘Herman Pillaertpark’ principieel is vastgesteld.
De stukken van het dossier zijn onderaan deze pagina te raadplegen en zijn ook bij de Balie Bouwen in te kijken. Maak een afspraak bij de Balie Bouwen, de openingsuren vind je ook onderaan deze pagina terug.
Je kan je bezwaren en opmerkingen indienen binnen de termijn van het openbaar onderzoek dat aanvangt op 09/05/2022 en eindigt op 22/06/2022. Je kan deze schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent. Of je kan je bezwaren en opmerkingen ook per mail indienen via het e-mailadres DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent.
Vermeld duidelijk op de bezwaren en opmerkingen de betrokken straatnaam als referentie.
Bezwaren en opmerkingen die buiten de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden, zijn onontvankelijk.