Griendijk- definitief ont­ei­ge­nings­be­sluit

De vaststelling van het definitief onteigeningsbesluit werd goedgekeurd.

De gemeenteraad van de stad Gent heeft, in zitting van 25 mei 2021, de vaststelling van het  definitief onteigeningsbesluit ter realisatie van het rooilijnplan ter wijziging van de buurtweg 143 ( Griendijk) goedgekeurd.
Beroep tegen dit definitief onteigeningsbesluit dient ingesteld te worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen conform de artikelen 43 en 44 van het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.