Gedeeltelijke opheffing buurtweg 5 t.h.v. Gordunakaai en Patijntjesstraat- definitieve vaststelling

Tegen de beslissing werd geen beroep ingesteld bij de Vlaamse Regering.

De gemeenteraad heeft op 27 maart 2023 de gedeeltelijke opheffing van buurtweg 5 ter hoogte van Gordunakaai 58, 59 en Patijntjestraat 244-250, 252, 272 te Gent definitief vastgesteld.

Tegen de beslissing werd geen beroep ingesteld bij de Vlaamse Regering.

De gemeenteraadsbeslissing heeft uitwerking veertien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Raadpleeg hier de dossierstukken: