Gedeeltelijke opheffing buurtweg 5 - Gordunakaai - Patijntjesstraat

Van 16 januari 2023 tot en met 15 februari 2023 loopt een openbaar onderzoek. Lees het gemeenteraadsbesluit en kijk de plannen in.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat in de gemeenteraad van 19 december 2022 de gedeeltelijke opheffing van buurtweg 5 ter hoogte van Gordunakaai 58, 59 en Patijntjesstraat 244-250, 252, 272 in Gent voorlopig werd vastgesteld.

In toepassing van het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 zal een openbaar onderzoek worden gehouden van maandag 16 januari 2023 tot en met woensdag 15 februari 2023.

Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2022 tot voorlopige vaststelling van de gedeeltelijke opheffing van buurtweg 5 ter hoogte van Gordunakaai 58, 59 en Patijntjestraat 244-250, 252, 272 in Gent met bijhorende plannen vind je hier:

Je kunt deze documenten ook inkijken bij de Balie Bouwen in het Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent.
Maak daarvoor een afspraak via

Wanneer je opmerkingen of bezwaren wenst in te dienen over het ontwerp kan dit:

 • door een brief te sturen aan:
  het college van burgemeester en schepenen
  Stadhuis
  p.a. Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
  cel Grondbeheer Openbare Weg
  Botermarkt 1
  9000 Gent

   
 • of door te mailen naar DWBW.CelGrondBeheer@stad.gent
 • of door het bezwaarschrift tegen ontvangstbewijs af te geven op
  • het Stadhuis, Botermarkt 1 in 9000 Gent of
  • bij de Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1 in 9000 Gent (maak hiervoor een afspraak)

Hierbij vermeld je bezwaarschrift tegen de gedeeltelijke opheffing van buurtweg 5 te Gent’ in het onderwerp.