Gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 17- Beekstraat- Mariakerke

Van 20 juni tot 31 augustus 2022 loopt hierover een openbaar onderzoek.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat in de gemeenteraad van 23 mei 2022 de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 17 ter hoogte van Beekstraat 64, 66 en het segment tussen Beekstraat en Beekstraatkouter te Drongen voorlopig werd vastgesteld.

In toepassing van het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 zal een openbaar onderzoek worden gehouden van maandag 20 juni 2022 tot en met woensdag 31 augustus 2022.

Aankondiging over gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 17.

Het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2022 tot voorlopige vaststelling van de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 17 ter hoogte van Beekstraat 64, 66 en het segment tussen Beekstraat en Beekstraatkouter te Drongen met bijhorende plannen en motiveringsnota, vind je onderaan deze pagina.

Je kunt deze documenten ook inkijken bij de Balie Bouwen in het Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent. Maak daarvoor een afspraak bij de Balie Bouwen, bel 09 266 79 50 of zend een e-mail naar bouwen@stad.gent.

Wanneer je opmerkingen of bezwaren wenst in te dienen over het ontwerp kan dit:

-             door een brief te sturen aan het college van burgemeester en schepenen van Gent, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent (een aangetekende brief is niet nodig),

-             of door te mailen naar DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent,

-             of door het bezwaarschrift tegen ontvangstbewijs af te geven op het Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent, of bij de Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent. Maak daarvoor een afspraak bij de Balie Bouwen.

Hierbij vermeld je ‘bezwaarschrift tegen de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 17 ter hoogte van Beekstraat 64, 66 en het segment tussen Beekstraat en Beekstraatkouter te Drongen’ in het onderwerp.