Gedeeltelijke afschaffing buurtweg 20- Gentbrugge

Van 20 juni 2022 tot en met 31 augustus 2022 wordt hierover een openbaar onderzoek gehouden.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat in de
gemeenteraad van 23 mei 2022 de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 20 voor
het segment tussen de Désiré Mercierlaan en de Henri Van Daelestraat te
Gentbrugge voorlopig werd vastgesteld.
In toepassing van het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 zal een
openbaar onderzoek worden gehouden van maandag 20 juni 2022 tot en met
woensdag 31 augustus 2022.
Aankondiging over gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 20.
Het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2022 tot voorlopige vaststelling van de
gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 20 voor het segment tussen de Désiré
Mercierlaan en de Henri Van Daelestraat te Gentbrugge met bijhorende plannen en
motiveringsnota, vind je onderaan deze pagina.
Je kunt deze documenten ook inkijken bij de Balie Bouwen in het Administratief
Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent. Maak daarvoor een afspraak bij de Balie Bouwen
, bel 09 266 79 50 of zend een e-mail naar bouwen@stad.gent.
Wanneer je opmerkingen of bezwaren wenst in te dienen over het ontwerp kan dit:
- door een brief te sturen aan het college van burgemeester en schepenen van
Gent, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent (een aangetekende brief is niet nodig),
- of door te mailen naar DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent,
- of door het bezwaarschrift tegen ontvangstbewijs af te geven op het Stadhuis,
Botermarkt 1 te 9000 Gent, of bij de Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1 te
9000 Gent. Maak daarvoor een afspraak bij de Balie Bouwen.
Hierbij vermeld je ‘bezwaarschrift tegen de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg
20 voor het segment tussen de Désiré Mercierlaan en de Henri Van Daelestraat te
Gentbrugge’ in het onderwerp.