Elshoekstraat

Van 7 november tot 9 december 2022 loopt een openbaar onderzoek rond deze plaatsnaam.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over de gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2022 waarbij voor de nieuwe weg binnen de verkaveling gelegen aan de Brouwerijstraat te Drongen de naam ‘Elshoekstraat’ principieel is vastgesteld.

De stukken van het dossier kan je onderaan deze pagina raadplegen en kan je ook inkijken bij de Balie Bouwen. Maak hiervoor een afspraak bij de Balie Bouwen, de openingsuren vind je terug op www.stad.gent via zoekterm ‘Balie Bouwen’.

Je kan je bezwaren en opmerkingen indienen binnen de termijn van het openbaar onderzoek dat aanvangt op 07 november 2022 en eindigt op 09 december 2022. Je kan deze schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. DWBW cel Grondbeheer Openbare Weg, Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent. Of je kan je bezwaren en opmerkingen ook per mail indienen via het e-mailadres DWBW.CelGrondBeheer@stad.gent.

Vermeld duidelijk op de bezwaren en opmerkingen de betrokken straatnaam als referentie.

Bezwaren en opmerkingen die buiten de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden, zijn onontvankelijk.