Den Bellaertbrug

Van 15 mei tot 19 juni 2023 loopt een openbaar onderzoek over deze plaatsnaam. Bekijk de stukken van het dossier.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over de gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2023 waarbij voor de fiets- en voetgangersbrug over R4, ter hoogte van Vijfhoekstraat en Industrieweg te Mariakerke de naam 'Den Bellaertbrug' principieel is vastgesteld.

Bekijk de dossierstukken:

Je kan ze ook na afspraak inkijken bij de Balie Bouwen.

De termijn van het openbaar onderzoek vangt aan op 15 mei 2023 en eindigt op 19 juni 2023. Wanneer je bezwaren en opmerkingen wenst in te dienen kan dit:

 • door een brief te sturen naar:
  het college van burgemeester en schepenen
  Stadhuis
  p.a. Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
  cel Grondbeheer Openbare Weg
  Botermarkt 1
  9000 Gent
 • of door te mailen naar DWBW.CelGrondBeheer@stad.gent

Hierbij vermeld je 'Den Bellaertbrug' als referentie. Bezwaren en opmerkingen die buiten de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden, zijn onontvankelijk.