Celie Rebbepark en Honorine Deschryverpark

Van 25 juli tot 26 augustus 2022 loopt een openbaar onderzoek rond deze plaatsnamen.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over de gemeenteraadsbeslissing van 27/06/2022 waarbij voor de groenzones gelegen tussen Krijtekerkweg en Edmond Helderweirdtstraat en tussen Edmond Helderweirdtstraat en Vossenbergstraat te Oostakker de namen 'Celie Rebbepark' en 'Honorine Deschryverpark' principieel zijn vastgesteld.

De stukken van het dossier zijn hieronder op de website van Stad Gent te raadplegen en kan je ook bij de Balie Bouwen inkijken. Maak daarvoor een afspraak bij de Balie Bouwen.

Je kan je bezwaren en opmerkingen indienen binnen de termijn van het openbaar onderzoek dat aanvangt op 25/07/2022 en eindigt op 26/08/2022. Je kan deze schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. DWBW cel Juridische Ondersteuning, Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent. Of je kan je bezwaren en opmerkingen ook per mail indienen via het e-mailadres DWBW.JuridischeOndersteuning@stad.gent.

Vermeld duidelijk op de bezwaren en opmerkingen de betrokken straatnaam als referentie.

Bezwaren en opmerkingen die buiten de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden, zijn onontvankelijk.