Buurtweg 12 - definitieve vaststelling

Er werd geen beroep aangetekend tegen de gemeenteraadsbeslissing tot definitieve vaststelling.

De gemeenteraad van Gent heeft op 25 september 2023 de gedeeltelijke opheffing van buurtweg 12 ter hoogte van het Houtdok tussen de Chinastraat en Aziëstraat te Gent definitief goedgekeurd. Tegen de beslissing werd geen beroep ingesteld bij de Vlaamse Regering.

De gemeenteraadsbeslissing heeft uitwerking veertien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Bekijk de dossierstukken: