Braemkasteelstraat- wijziging rooilijn

De rooilijn voor de Braemkasteelstraat in Gentbrugge wordt aangepast. Bekijk de stukken van het dossier.

Er is mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de gemeenteraadsbeslissing over de definitieve vaststelling van de wijziging van de rooilijn voor de Braemkasteelstraat te Gentbrugge.

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.