Braemkasteelstraat- wijziging rooilijn

De rooilijn voor de Braemkasteelstraat in Gentbrugge wordt aangepast. Bekijk de stukken van het dossier.

Er was de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de gemeenteraadsbeslissing over de definitieve vaststelling van de wijziging van de rooilijn voor de Braemkasteelstraat te Gentbrugge.

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

De gemeenteraad heeft op 27 februari 2023 het plan tot wijziging van de rooilijn voor de Braemkasteelstraat te Gentbrugge definitief vastgesteld. Tegen de beslissing werd geen beroep ingesteld bij de Vlaamse Regering.

De gemeenteraadsbeslissing heeft uitwerking veertien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.