Bekendmaking aanvraag tot verplaatsing waterlopen- wijziging rangschikking- aanpassen waterlopen 2e en 3e categorie- t.b.v. optimaliseren van R4 Oost tot primaire weg

Het openbaar onderzoek loopt van 11 september tot 10 oktober 2023. Bekijk de plannen en het collegebesluit.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over de gemeenteraadsbeslissing van 31/08/2023 waarbij de wijziging van rangschikking - O1335 (2de categorie) - O1330a (2de en 3de categorie) - 1330 (2de categorie) t.b.v. het optimaliseren van R4 Oost tot primaire weg principieel is vastgesteld.

Wat houden de werken in?

 • De werken kaderen in de opwaardering van de R4 als primaire weg type II en de aanleg van de fietssnelweg F40 ten oosten van de R4. Hierbij worden alle kruispunten ongelijkvloers gemaakt.
 • O1330 en O1330a - Het kruispunt van de R4 met Energiestraat-Lange Mate dient hiervoor aangepast te worden. Om een ongelijkvloers kruising mogelijk te maken dienen er verhoogde op- en afritten aan de zijkant van de R4 aangelegd te worden. Omdat er onvoldoende ruimte is tussen de Rodenhuizenloop en de R4 om dit te realiseren wordt de bestaande waterloop naar het oosten opgeschoven.
 • O1335 - Het bestaande kruispunt van de R4 met de Piratenstraat wordt vervangen door een ongelijkvloerse verbinding zonder uitwisseling met de R4.  Aan de zuidkant van deze brug wordt ook een kruising van de fietssnelweg F40 met de R4 voorzien. Om de aanloophelling voor de brug en de fietsbrug te kunnen realiseren dient er een bredere zone ingenomen te worden dan de huidige wegverharding. Dit interfereert met de bestaande waterloop. Er wordt gekozen om de waterloop op te schuiven naar het zuiden zodat hij in open bedding kan blijven lopen.

Bekijk de dossierstukken

Je kan ze ook na afspraak inkijken bij de Balie Bouwen

Opmerkingen indienen

De termijn van het openbaar onderzoek vangt aan op 11 september en eindigt op 10 oktober 2023.
Bezwaren en opmerkingen indienen kan op 2 manieren:

 • Stuur een brief naar:
  het college van burgemeester en schepenen
  Stadhuis
  p.a. Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
  cel Grondbeheer Openbare Weg
  Botermarkt 1
  9000 Gent
 • Mail naar DWBW.CelGrondBeheer@stad.gent

Vermeld duidelijk op de bezwaren en opmerkingen 40199 als referentie. Bezwaren en opmerkingen die buiten de periode van het openbaar onderzoek ingediend worden, zijn onontvankelijk.