Afschaffing van de buurtwegen 7 en 55 en delen van de buurtwegen 1, 2, 6 , 7, 12 en 54, allen t.h.v. de site 'Skaldenpark' te Gent

Het openbaar onderzoek in dit dossier loopt van 20 november tot 29 december 2023. Bekijk de plannen en het collegebesluit.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat in de gemeenteraad van 23 oktober 2023 het plan tot opheffing van de buurtwegen 7 en 55 en van delen van de buurtwegen 1, 2, 6 (vroeger grondgebied Oostakker), 7 (voetweg), 12 en 54, allen t.h.v. de site 'Skaldenpark' te Gent voorlopig werden vastgesteld.

Bekijk de dossierstukken

Je kan de documenten ook inkijken bij de Balie Bouwen.

Bezwaren of opmerkingen indienen

De termijn van het openbaar onderzoek vangt aan op maandag 20 november 2023 en eindigt op vrijdag 29 december 2023.

Wil je bezwaar indienen?

  • Stuur een brief aan het college van burgemeester en schepenen van Gent, p.a. DWBW cel Grondbeheer Openbare Weg, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent. Een aangetekende brief is niet nodig.
  • Of mail naar DWBW.CelGrondBeheer@stad.gent.
  • Of geef het bezwaarschrift af tegen ontvangstbewijs op het Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent, of bij de Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent. Maak daarvoor een afspraak bij de Balie Bouwen.

Vermeld ‘bezwaarschrift tegen het plan opheffing buurtwegen t.h.v. Skaldenpark’ in het onderwerp.