Signalisatie voor verhuis, werf of parkeerplaats

Tijdelijke of vaste signalisatie plaatsen, bijvoorbeeld voor een verhuis, werf of parkeerplaats? Ontdek hoe je een vergunning aanvraagt.

Wil je in Gent een deel van de openbare weg of van de publieke ruimte gebruiken, bijvoorbeeld voor een bouwwerf, stelling, puincontainer, regenwaterafvoerpijp, terras of parkeerplek? Dan heb je een vergunning nodig voor signalisatie. De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames Publieke Ruimte behandelt alle aanvragen. 

Tijdelijke signalisatie 

Is er tijdelijke signalisatie nodig, bijvoorbeeld voor omleidingen, wegenwerken of een verhuizing?

De Afdeling Innames Publieke Ruimte verwerkt alle vergunningsaanvragen voor de inname van de publieke ruimte, tijdelijke signalisatie en parkeerverboden.

Vaste signalisatie 

Er zijn ook verkeersmaatregelen waarbij de signalisatie blijft, bijvoorbeeld voor de verkeersveiligheid of voor een parkeerplaats voor personen met een beperking.

Voor permanente signalisatie kan je bij het Mobiliteitsbedrijf terecht.

Wat gebeurt er met jouw aanvraag voor een vaste maatregel?

Een aanpassing aan het straatbeeld, hoe klein ook, moet een officiële procedure doorlopen. Ook voor bijvoorbeeld het plaatsen van gele strepen of een parkeerhaak.

 • We maken een dossier op
 • De adviseur bekijkt jouw dossier
 • Jouw dossier wordt eventueel besproken in de werkgroep van de regio
 • Een tekenaar tekent het plan uit
 • We gieten je aanvraag in een aanvullend reglement
 • Het college keurt je aanvraag goed
 • De wegendienst bereidt de maatregel voor en plant de uitvoering (zo logisch mogelijk, dus zo nodig bundelt de dienst gelijkaardige maatregelen) 

Een standaardprocedure duurt meestal enkele maanden. Elke maand ontvangt het Mobiliteitsbedrijf honderden aanvragen. Aarzel dus niet om je aanvraag in te dienen, want het duurt enige tijd voordat het resultaat zichtbaar is op het terrein. 

Specifieke signalisatie: binnenstad = erf

Met de invoering van het Circulatieplan in april 2017 is ook het autovrij gebied in de historische binnenstad uitgebreid. Het autovrij gebied is een 'erf', afgebakend met specifieke verkeersborden. 

Deze verkeersregels gelden op een woonerf:

 • Binnen een erf mogen voetgangers de volledige breedte van de weg gebruiken. Voetgangers mogen het verkeer dan weer niet nodeloos belemmeren.
 • Bestuurders mogen voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen. Zo nodig moeten zij stoppen.
 • De snelheid is beperkt tot 20 km per uur.
 • Parkeren is verboden, want het is ook autovrij gebied.
 • Laden en lossen kan wel. Bewoners of handelaars met een vergunning kunnen dus wel tot bij hun garage rijden of laden en lossen ter hoogte van hun woning of zaak.

Binnen het autovrij gebied (en elders in de stad) zijn er ook straten die zijn ingericht als voetgangersstraten, met andere toegangsregels dan in de omliggende straten.