Luchtfoto technologiepark Tech Lane Ardoyen
Luchtfoto technologiepark tTch Lane Ardoyen - copy Tech lane

Ruimtelijk Uitvoeringsplan 148 Technologiepark (Ardoyen - Tramstraat)

Vanaf 21 januari 2022 is het RUP 148 Technologiepark Ardoyen - Tramstraat van kracht, voor een eigentijdse site met betere mobiliteit.

Waarom is het RUP 148 Technologiepark (Ardoyen - Tramstraat) opgemaakt en wat zijn de krachtlijnen?

Situering van het gebied

Het plangebied van dit ruimtelijk uitvoeringsplan ligt tussen de grote infrastructuren van E40 en de N60 / Grotesteenweg Noord en de bewoning van Zwijnaarde Dorp. Het plangebied bestaat uit twee delen:

  • het Technologiepark (bestaande uit de universiteitscampus en het wetenschapspark Ardoyen, ten oosten van de campus)
  • het bedrijventerrein (vooral kantoren) tussen de Tramstraat en de Hutsepotstraat.

Waarom heeft het stadsbestuur een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt voor dit gebied?

De bedrijvensites zijn de laatste decennia sterk gegroeid. Er kwamen heel wat nieuwe gebouwen bij. De groei zorgde voor heel wat extra verkeersstromen van pendelaars en studenten. De ruimtelijke plannen die geldig waren voor het gebied (het gewestplan en drie bijzondere plannen van aanleg) waren al meer dan 20 jaar oud. De Stad Gent vervangt deze plannen nu door nieuwe voorschriften die een eigentijdse ontwikkeling mogelijk maken, een verstandige groei begeleiden en voor een betere mobiliteit op en rond de site zorgt.

 

De grote lijnen van het RUP

 

  • Met het ruimtelijk uitvoeringsplan wil het stadsbestuur de volledige zone zo goed mogelijk inrichten tot een hoogwaardige werk- en studeerplek. Voor de bedrijvensites Technologiepark/Ardoyen en Tramstraat,  vormt de samenwerking tussen onderwijs en onderzoek nog steeds de kern van het wetenschapspark. Langs de Tramstraat komen bedrijven die hoogwaardige of hoogtechnologische producten maken en bijbehorende diensten leveren. Geen zuivere kantoren meer dus. De kantoren die er nu al gelegen zijn, kunnen blijven, maar mogen maar beperkt uitbreiden.
  • Er komen extra voorzieningen, zoals een broodjeszaak, kinderopvang of lokaal afhaalpunt, zowel voor de werknemers en bezoekers als de buurtbewoners. Het Technologiepark ontwikkelt zich immers verder als campus. De Stad kiest daarbij voor dichtbebouwde zones afgewisseld met parkstroken. Groene buffers zorgen voor een duidelijke scheiding aan de zijde van de woningen.

  • Voor voetgangers en fietsers komen er vijf wandel- en fietsverbindingen, en er kunnen er nog bijkomen. Er is ook ruimte voor infrastructuur voor openbaar vervoer. De site blijft ook bereikbaar voor personenwagens. Nadat de ovonde is aangepakt, zal het Technologiepark nog te bereiken zijn vanaf de N60. De toegangen aan de Tramstraat blijven enkel nog open voor voetgangers, fietsers, bussen en noodverkeer

Project Technologiepark Ardoyen en omgeving

Het Rup vormt de basis voor nieuwe ontwikkelingen op en rond de site van het Technologiepark Ardoyen. We werken samen aan een integrale en duurzame ontwikkeling en ontsluiting van de site. 

Met het project Technologiepark Ardoyen en omgeving wil de stad Gent samen met partners Agentschap Wegen en Verkeer, Universiteit Gent, De Lijn en VZW Ardoyen gezamenlijk komen tot een integrale en duurzame ontwikkeling en ontsluiting van deze site.

Wijkplan Zwijnaarde

  • De opmaak van het RUP is ook gekoppeld aan een groter plan voor Zwijnaarde, het wijkplan. Zo’n wijkplan bepaalt wat de toekomstige prioriteiten en de uitdagingen zijn voor Zwijnaarde op het vlak van mobiliteit, wonen en werken, zorg en ontspanning. Het zoekt een antwoord op de vele ruimtelijke uitdagingen die er zijn, dus daar speelt het Technologiepark uiteraard een rol in. Meer info hierover op stad.gent/wijkplanzwijnaarde.