Test met scanwagen voor parkeercontroles

De Stad Gent onderzoekt of scanwagens ingezet kunnen worden voor correctere parkeercontroles.

Van maandag 28 mei tot zaterdag 30 juni 2018 reed er in Gent een scanauto en een scanscooter rond. De stad Gent testte deze voertuigen in functie van een correcte en efficiënte parkeercontrole.

In een aantal steden en gemeenten rijden er nu al scanvoertuigen rond voor parkeercontroles. In Brugge is er een scanscooter in gebruik. Schaarbeek, Charleroi en La Louvière zetten een scanauto in. In elke stad is de inrichting anders en geldt er een ander parkeerreglement. Daarom wou Gent eerst uitgebreid testen en evalueren.

Hoe werken de scanvoertuigen?

Op de scooter en de auto staan er camera’s. De camera leest de nummerplaat van geparkeerde voertuigen en registreert de locatie. De nummerplaat wordt verstuurd naar het Gents parkeer- en verblijfsregister (GPR). Heeft de wagen een geldig (digitaal) parkeerrecht - een betaalbewijs of een parkeervergunning - dan gebeurt er niets.

Is er geen parkeerrecht gekoppeld aan de nummerplaat? Dan wordt de vaststelling eerst nog gecontroleerd door een medewerker bij het Mobiliteitsbedrijf. Pas wanneer er geen parkeerrecht gevonden wordt, krijgen de parkeerwachters een melding. Zij zijn met de fiets op pad in de zone waarin de scanwagen actief is. De scanwagen zelf geeft geen boetes.

De parkeerwachter controleert ter plaatse nog eens of de scanwagen het goed had: is de nummerplaat goed gelezen, is de signalisatie correct, zit er iemand in het voertuig, is iemand aan het laden of lossen… Als daar inderdaad blijkt dat er geen geldig parkeerrecht is voor de wagen, dan maakt de parkeerwachter een boete (retributie) en stopt die achter de ruitenwisser.

Testperiode afgelopen

De testen moeten meehelpen om te bepalen welk systeem het meest geschikt is in welke zone: de auto, de scooter of de controle te voet. Uit de evaluatie moet ook blijken in welke zones of straten de scanner goed of minder goed werkt en wat de foutenmarge is van deze technologie. Er moet ook nagegaan worden of er binnen de stad aanpassingen nodig zijn (technisch of beleidsmatig) om zo een systeem vlot te kunnen opstarten. Ook wordt nagegaan wat dit eventueel aan extra administratieve handelingen met zich meebrengt. Daarnaast moet uit de test blijken of het gebruik van de scanwagen leidt tot correctere en efficiëntere parkeercontroles.

Bijkomende voordelen

  • Een scanwagen inzetten kan mogelijk leiden tot een daling van het aantal agressiegevallen tegen parkeerwachters. Dat is vastgesteld in andere steden. Tijdens het proefproject is er nagegaan of dat klopt.
  • Tijdens de proef is er extra data verzameld worden. Er kan nu nagegaan worden hoe die gegevens kunnen helpen om het verkeersbeleid te ondersteunen. Bijvoorbeeld om de parkeervakkenkaart op punt te houden, om de verkeersbordendatabank te actualiseren, om wegsignalisatie te monitoren. Of, op termijn, voor parkeerbezettingsonderzoek, voor voorspellingen van de parkeerbezetting, voor toepassingen die vrije plaatsen kunnen detecteren en bekend maken aan wie een parkeerplaats zoekt…
  • Het gaat om anonieme gegevens die eventueel ook als open data kunnen worden vrijgegeven.

Wat met de privacy?

Rondrijden met een camera op de auto mag niet zomaar. De camerawet is hiervoor recent gewijzigd zodat het toegelaten is voor gemeenten om scanwagens in te zetten voor parkeercontroles. Dat gaat samen met de nieuwe Europese regels over de gegevensbescherming (GDPR) die ingaan vanaf 25 mei 2018. Na positief advies van de korpschef van de Politie moest ook de gemeenteraad nog goedkeuring geven. Dat is gebeurd op 22 mei 2018. Er wordt uiterst omzichtig omgegaan met de beelden. De beelden worden maar 30 dagen bewaard. Dat is zo voorgeschreven door de camerawet. Daarna worden ze gewist. De beelden worden alleen gebruikt voor parkeercontroles.

Evaluatie en invoering

Na 30 juni 2018 worden de resultaten onderzocht. Alle voor- en nadelen van het systeem worden onder de loep genomen en er wordt een kosten- batenanalyse opgemaakt. De definitieve invoering van scanvoertuigen voor heel het betalend gebied is in ieder geval nog niet voor meteen. Er is eerst nog heel wat voorbereiding nodig en de verschillende bestaande systemen moeten afgestemd worden op zo een nieuw controlesysteem.