Parkeren voor bewoners

In 2016 hertekende Stad Gent met het Parkeerplan de bewonerszones van de Gentse binnenstad. Gent telt sindsdien 14 bewonerszones. Deze hertekening was bedoeld om het voor bewoners en kortparkeerders makkelijker te maken om een parkeerplaats dichter bij de bestemming te vinden. De inwoners van een bewonerszone kunnen een bewonersvergunning aanvragen.