Eerste bewonersvergunning

Je kan voor je voertuig een eerste bewonersvergunning aanvragen.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Indien op het domicilieadres geen bewonersvergunning actief staat, kom je in aanmerking voor de gratis bewonersvergunning met een geldigheidsduur van 2 jaar.

De zone binnen de stadsring R40 is vanaf 1 januari een lage-emissiezone. De bewonersvergunning betekent niet automatisch dat je voertuig de LEZ mag inrijden. Check je wagen vooraf op www.lez2020.gent

Wat na 2 jaar?

Het Mobiliteitsbedrijf verlengt automatisch de bewonersvergunning en je wordt hiervan uiterlijk drie weken voor de vervaldatum op de hoogte gebracht.
 

Voorwaarden

Een bewonersvergunning kan je krijgen als je voldoet aan de twee volgende voorwaarden:

 • je bent gedomicilieerd in een straat met betalend parkeren in Gent;
 • je hebt permanent een auto ter beschikking.

Wie niet gedomicilieerd is in Gent, kan geen parkeervergunningen krijgen. Ook studenten niet.
 

Bedrag

Een eerste bewonersvergunning is gratis.
 

Benodigdheden

Voor een eigen wagen:

 • identiteitskaart;
 • kentekenbewijs van het voertuig.

Voor een wagen die eigendom is van een andere persoon:

 • identiteitskaart;
 • kentekenbewijs van het voertuig;
 • attest van de verzekeringsmaatschappij dat aantoont dat je minstens medebestuurder bent, met vermelding van jouw naam en van de nummerplaat.

Voor een bedrijfsvoertuig / leasingwagen:

 • identiteitskaart;
 • kentekenbewijs van het voertuig;
 • als werknemer: attest van de werkgever dat aantoont dat jij de hoofdbestuurder bent, met vermelding van de nummerplaat en jouw naam of een kopie van het leasecontract met vermelding van de nummerplaat en jouw naam;
 • als zaakvoerder: kopie van het Belgisch Staatsblad met de statuten van het bedrijf of uittreksel van KBO.
   

Procedure

 1. Via het e-loket
  Een aanvraag via het e-loket gaat het snelst met je elektronische identiteitskaart (via een e-ID kaartlezer), Itsme of met een federaal token.
  Ondervind je hierbij problemen, dan kan je een code aanvragen om in te loggen via dit formulier.

   
 2. Aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf
  Een aanvraag aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf (Sint-Michielsplein 9, 9000 Gent) is mogelijk tijdens de openingsuren of op afspraak op dinsdagavond tussen 16.30 uur en 19 uur. Een afspraak maken kan online via www.stad.gent/bewonersvergunning of telefonisch op 09 210 10 10.