Sint-Jozefstraat heraanleg

Sint-Jozefstraat en omgeving: in ontwerpfase

De stad Gent en Farys plannen de volledige heraanleg van de Sint-Jozefstraat en omgeving.

Voorgeschiedenis

Sinds 2014 was er regelmatig overleg met de werkgroep Edugo Mobiliteit. Hierin waren alle directeurs en de Raad van Bestuur van de scholengroep vertegenwoordigd.

Doelstelling

De gemeenschappelijk doelstelling van zowel de schooldirecties en Raad van Bestuur van de Edugoscholen als de Stad Gent is het verbeteren van de verkeersveiligheid in de ruime schoolomgeving.
Snelheidsremming en het verminderen van conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en zwakke weggebruikers zijn hierbij prioriteit. Niet minder dan 2500 leerlingen en een 300-tal personeelsleden maken dagelijks gebruik van de Sint-Jozefstraat en de omliggende straten.

Projectzone

 • Sint-Jozefstraat: tussen het kruispunt met de Onze-Lieve-Vrouwstraat en het kruispunt met de Eksaardserijweg
 • Eksaardserijweg/ Krijtekerkweg: tussen de Bertha Boonantsstraat en het kruispunt met de Meerhoutstraat

Sint-Jozefstraat wordt aangelegd als fietsstraat

 • Fietsers mogen er de volledige breedte van de rijweg gebruiken
 • Auto's of andere voertuigen mogen hen niet inhalen en mogen maximum 30 km/uur rijden
 • Dit is een veilige oplossing voor het vele schoolverkeer dat in deze straat passeert
 • Het huidige éénrichtingsverkeer blijft er behouden en ook het openbaar vervoer rijdt nog steeds door deze straat
 • Het voetpad aan de kant van de gebouwen blijft aanwezig

Kruispunt Sint-Jozefstraat met Onze-Lieve-Vrouwstraat​​

 • De bushalte wordt verplaatst van de Onze-Lieve-Vrouwstraat naar het begin van de Sint-Jozefstraat
 • Vanuit de Onze-Lieve-Vrouwstraat komt een breed betonnen wandel- en fietspad dat aansluit op de Sint-Jozefstraat
 • Wandelaars en fietser kunnen ongehinderd het voetpad en de fietsstraat in de Sint-Jozefstraat bereiken

Kruispunt Sint-Jozefstraat met Eksaardserijweg en Krijtekerkweg

 • Dit kruispunt krijgt een volledig nieuwe inrichting
 • De in- en uitritten van de grote parking naast de school in de Sint-Jozefstraat verdwijnen en krijgen een nieuwe locatie aan de Krijtekerkweg
 • De parking wordt herschikt maar alle parkeerplaatsen blijven behouden
 • Deze maatregel maakt het fietsverkeer in de straat heel wat veiliger

Eksaarderijweg

 • Tussen de Sint-Jozefstraat en de Meerhoutstraat:
  • De Eksaardserijweg krijgt fietssuggestiestroken
  • Zo komt er een naadloze aanlsuiting op de fietsstraat in de Sint-Jozefstraat
  • De Eksaardserijweg wordt geknipt tussen de laatste oprit naar het scholencomplex en de Krijtekerkweg
 • Doodlopend stuk aan de voetbalvelden:
  • Dit stuk wordt een woonerf met zes reglementaire parkeerplaatsen

Riolering

 • Het projectgebied krijgt een gescheiden rioleringsstelsel

Nutswerken

 • Eerst plannen de nutsmaatschappijen hun werken, zij komen langs om allerhande leidingen te vernieuwen
 • Wanneer deze werken afgerond zijn kunnen de eigenlijke wegen- en rioleringswerken starten
 • De stad Gent en Farys informeren hierover via bewonersbrieven. Deze kan u onderaan deze pagina steeds inkijken.