Louis Pasteurlaan

De stad Gent en Farys plannen de heraanleg van de Louis Pasteurlaan, het Bijlokehof, de Bijlokestraat en de Maurice De Weertstraat.

Projectzone

  • Louis Pasteurlaan
  • Bijlokehof
  • Bijlokestraat
  • Maurice De Weertstraat

De eerste ontwerpplannen zijn klaar.

Het ontwerp

De herinrichting zal gebeuren in harmonie met de aanpalende stadsgezichten en monumenten. Op die manier blijft de eigenheid en specifieke sfeer van de omgeving bewaard.

Rijweg en groen

De rijweg wordt heraangelegd met kasseien. Het park van de Bijlokehof zelf wordt, waar mogelijk, uitgebreid. Een aantal voetpaden langs het park wordt momenteel weinig tot niet gebruikt. Deze voetpaden worden onthard en vergroend.

Mobiliteit

Er komt een verbeterde fietsverbinding (comfortabel aangelegd in beton) tussen de R40 en de Coupure. Het betreft een dubbelrichtingsfietspad tussen de bestaande bomenrij en het voetpad langs de Bijlokesite.

Riolering

Er komt een volledig nieuw gescheiden rioleringsstelsel. Dit betekent dat afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd.

Procedure

Op vandaag zijn de ontwerpplannen zo goed als klaar. Dit betekent echter niet dat de werken onmiddellijk starten. Eerst luisteren we nog graag naar u op ons spreekuur, daarna worden de ontwerpplannen definitief gefinaliseerd.

Eenmaal deze fase achter de rug is, zullen de nutsmaatschappijen werken plannen in uw straat. Zij komen langs om allerhande leidingen te vernieuwen (bvb. elektriciteit, drinkwater, enz.). Zij zullen u hiervan vooraf op de hoogte brengen door middel van bewonersbrieven. Pas nadat hun werken afgerond zijn, kunnen de eigenlijke wegen- en rioleringswerken beginnen. Voorafgaandelijk zal u opnieuw door ons geïnformeerd worden.