toekomstbeeld Kazemattenstraat

Kazemattenstraat, Schoolkaai en Spaanskasteelplein

Een project met veel aandacht voor een veilige schoolomgeving.

Welke straten vallen binnen het projectgebied?

 • Kazemattenstraat
 • Schoolkaai
 • ​Spaanskasteelplein (deel)

Schoolkaai

 • Het plan voorziet in eenrichtingsverkeer tot aan de Voorhoutkaai
 • ​Behoud van de eenzijdige parkeerstroken, afwisselend aan beide kanten
 • De kaai zelf wordt zoveel mogelijk vergroend aan de waterkant, er komt een comfortabel wandelpad
 • Verspreid over de kaai komen fietsenstallingen en zitbanken
 • Er is veel aandacht in het project voor een veilige schoolomgeving
 • Asverschuivingen werken verkeersremmend
 • Het plan voorziet in eenrichtingsverkeer tot aan de Voorhoutkaai
 • Er komen spelprikkels aan de landhoofden van de Napoleon de Pauwbrug

Kazemattenstraat en Spaanskasteelplein

 • Deze straten worden net als de Schoolkaai woonerven
 • Eenzijdig parkeren is mogelijk
 • Het gedeelte tussen de Lucas Munichstraat en de Schoolkaai krijgt geen doorgaand verkeer meer te verwerken
 • Het plein aan de straat 'Spaanskasteelplein' wordt niet heraangelegd
 • In het Spaanskasteelplein kan aan beide zijden geparkeerd worden
 • De inrichting van zitgelegenheid en spelprikkels benadrukken het verkeersvrij karakter

Voorhoutkaai

 • Wordt een kwalitatieve groenzone
 • Het voetpad aan de zijde van het water verdwijnt
 • Voetgangers kunnen het voetpad aan het verlaagde van de kaai gebruiken

Aandacht voor groen

 • ​In het volledige projectgebied komen grote groenzones op de hoeken
 • ​Ruime straatgeveltuinen worden voorzien voor het grootste deel van de woningen
 • Waar mogelijk komen bomen in de parkeerstroken

​​​