Toekomstbeeld Steenakker
Toekomstbeeld Steenakker

Steenakker en omgeving

De Stad Gent en FARYS zijn bezig met de heraanleg van de Steenakker en omgeving.

Projectzone, ontwerp en mobiliteit

 • Zwijnaardsesteenweg
  • Herinrichting kruispunten Zwijnaardsesteenweg met Galglaan en Steenakker
 • Steenakker
  • Eénrichtingverkeer vanaf de Haardstedestraat tot de Zwijnaardsesteenweg
 • Haardstedestraat (tussen de Steenakker en de Muilaardstraat)
  • Tweerichtingsverkeer blijft bestaan
  • Tussen de Haardstedestraat en het Henri Storyplein komt een woonerf
  • Dubbelzijdig parkeren blijft mogelijk
 • Muilaardstraat
  • Tweerichtingsverkeer blijft bestaan
  • Asverschuivingen om de snelheid te remmen
  • Dubbelzijdig parkeren blijft mogelijk
  • Comfortabele voetpaden
 • Louis Roelandtplein
  • Invoering van éénrichtingsverkeer
  • Dit plein wordt ingericht als woonerf
  • Dubbelzijdig parkeren blijft mogelijk

Woonerf

Het Louis Roelandtplein en een deel van de Steenakker (tussen de Haardstedestraat en het Henri Storyplein) worden ingericht als woonerf. Een woonerf is een autoluwe straat die zo is aangelegd dat doorgaand verkeer wordt afgeraden. Zo komt er meer ruimte voor ontmoeten en spel.

Fietsers- en voetgangersbrug

Er zal een verbinding voor voetgangers en fietsers gemaakt worden tussen de Muilaardstraat en het Henri Storyplein. Een brug over de Leebeek zal ervoor zorgen dat fietsers en voetgangers veilig en comfortabel kunnen oversteken.

Groen

In alle straten is er ruime aandacht voor meer groen in het straatbeeld. Er komen grote groenzones en bomen in de parkeerstroken waar mogelijk. De aanleg van straatgeveltuintjes is mogelijk.

Rioleringswerken

FARYS legt een gescheiden rioleringsstelsel aan. Dit wil zeggen dat afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd.

Timing

De werken worden gefaseerd uitgevoerd en zijn bezig.

Fasering

de heraanleg van Steenakker en omgeving gebeurt in 9 verschillende fases. De werken starten in de Muilaardstraat en schuiven via de Haardstedestraat, het Louis Roelandtplein en de Steenakker verder op naar het kruispunt met de Zwijnaardsesteenweg. Deze gefaseerde uitvoering streeft naar minder hinder en een maximale toegankelijkheid tijdens de werken.
Meer info over de fasering staat in de bewonersbrieven of in de tijdslijn over de werken.

De bewonersbrieven die verstuurd worden en de omleidingsplannen vindt u ook telkens op deze infopagina terug.

 

Bekijk hier de presentatie

van de infoavond over de start van de werken PDF (6.31 MB)