Toekomstbeeld Spitaalpoortstraat
Toekomstbeeld Spitaalpoortstraat

Spitaalpoortstraat & Serafijnstraat

De Stad Gent en FARYS plannen de heraanleg van de Spitaalpoort-, Serafijn-, en Kogelstraat (deel). De voorontwerpplannen zijn klaar.

Aandacht voor veiligheid, comfort en groen

  • De rijwegen in dit project worden aangelegd in asfalt en de parkeerstroken in kasseien met bomen, waar mogelijk.
  • Voetgangers zullen er veilig kunnen wandelen op verhoogde en brede voetpaden.
  • Op de hoek van de Spitaalpoortstraat en de Kogelstraat komt een groenzone.

Hoe wijzigt de mobiliteit?

Op bepaalde plaatsen komt éénrichtingsverkeer. Deze wordt lusvormig ingevoerd, waardoor doorgaand verkeer niet langer mogelijk is. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.

Door het invoeren van éénrichtingsverkeer kan op bepaalde locaties tweezijdig parkeren behouden blijven en de straat toch volwaardig ingericht worden.

  • De Spitaalpoortstraat (tussen de Spijkstraat en de Serafijnstraat) krijgt éénrichtingsverkeer in de richting van de Serafijnstraat. Parkeren langs beide zijden blijft mogelijk. In het resterende deel van de Spitaalpoortstraat blijft tweerichtingsverkeer met éénzijdig parkeren mogelijk.
  • De Serafijnstraat krijgt éénrichtingsverkeer van de Kogelstraat richting Louis Cloquetstraat. Tweezijdig parkeren is mogelijk.
  • Zone 30 zal gelden in de Spitaalpoortstraat en in de Serafijnstraat.

Woonerf

Het beluikje aan het begin van de Spitaalpoortstraat wordt ingericht als autovrij woonerf met ruimte voor ontmoeten en spel. Er komen ook grote groenzones. De verharding in dit woonerf krijgt een aanleg in betonstraatstenen.

De riolering wordt grondig vernieuwd

FARYS staat in voor de heraanleg van de riolering. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel waarbij afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd.

Timing en nutswerken

Wanneer de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken gebeurt, ligt nog niet vast. De Stad Gent brengt u tijdig op de hoogte.

Wel zullen er vooraf enkele kleinere werken gebeuren aan de nutsleidingen (voor water, elektriciteit, enz.). U ontvangt hierover tijdig informatie via bewonersbrieven van de nutsmaatschappijen zelf.