Toekomstbeeld: Belgradostraat wordt een woonerf
Toekomstbeeld: Belgradostraat wordt een woonerf

Schepenenvijverstraat en omgeving

De Stad Gent en FARYS plannen de heraanleg van de Schepenenvijverstraat en omgeving.

De voorontwerpplannen zijn klaar en we stellen ze graag aan u voor.

Projectzone

 • Schepenenvijverstraat
 • Pieter Vanderdoncktdoorgang
 • Sint-Kristoffelstraat
 • Lange Boomgaardstraat
 • Pelikaanstraat
 • Belgradostraat
 • Abeelstraat

Ontwerp & groen

 • Heraanleg van de rijweg in natuursteenverharding
 • Parkeerstroken in kasseien
 • Anti-parkeerpalen op de kruispunten
 • Inplanting van groen waar mogelijk
 • Pleintje op het kruispunt van de Sint-Kristoffelstraat met de Brabantdam wordt heraangelegd met groene accenten en zitmogelijkheden

Mobiliteit

 • Het voorzien van parkeerstroken, afwisselend langs beide zijden van de straat (Belgradostraat, Pelikaanstraat, Abeelstraat en Sint-Kristoffelstraat)
 • Alle straten binnen dit ontwerp worden ingericht als woonerf
  (= autoluwe straat waarin voetgangers voorrang hebben)

Rioleringswerken

FARYS staat in voor de heraanleg van het rioleringsstelsel.

Timing en nutswerken

De timing voor de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken ligt nog niet vast. De Stad Gent en FARYS zullen u hierover tijdig informeren.

Synductis zal vooraf wel al werken uitvoeren aan de nutsleidingen (voor water, elektriciteit, enz...). Zij brengen de buurtbewoners hier tijdig van op de hoogte.