Heraanleg Nekkersputstraat en omgeving
Heraanleg Nekkersputstraat en omgeving

Nekkersputstraat en omgeving

De Stad Gent en FARYS plannen de volledige heraanleg van de Nekkersputstraat en omgeving. De voorontwerpplannnen zijn klaar.

Projectgebied

 • Nekkersputstraat
 • Peerstraat
 • Druifstraat
 • Bellefleurstraat
 • Perzikstraat
 • Nimfenstraat
 • Folke Bernadottestraat
 • Jozef De Veusterstraat
 • Kraaidam (deel)

Aandacht voor klimaat en groen

 • het ontwerp zet in op vergroening en een zo goed mogelijke afwatering
 • er komen plantvakken met bomen tussen de parkeerstroken, waar mogelijk
 • er komen ook doorlopende groenstroken tussen het voetpad en de parkeerstroken, waar mogelijk
 • de parkeerstroken worden aangelegd in kasseien met waterdoorlatende opbouw:
  in de de Nekkersputstraat, de Peerstraat, de Druifstraat, de Bellefleurstraat, de Perzikstraat, de Nimfenstraat en de Folke Bernadottestraat

Veilige voetpaden en schoolomgevingen

 • de voetpaden zijn zo breed mogelijk ontworpen
 • de rijwegen worden aangelegd in asfalt
 • ter hoogte van school Het Kriebelhuis:
  • een asverschuiving doet er dienst als extra snelheidsremmer
 • ter hoogte van school De Boomhut:
  • de omgeving wordt verkeersveiliger gemaakt
  • een mini-parkje met zitbanken en wadi's bepaalt er het straatbeeld,
   een wadi is een verlaagde groenzone waar regenwater de kans krijgt om traag in de bodem te dringen

Extra fietsenstallingen

 • het project heeft aandacht voor voldoende en bijkomende fietsenstallingen
 • in het bijzonder aan zwembad Rooigem

Doortrekken 'rode loper'

 • het ontwerp trekt de 'rode loper' die nu al door de Brugse Poort loopt, verder door in de Druifstraat
 • de 'rode loper' is een veilige en verkeersluwe as doorheen de wijk
 • hierbij is veel aandacht voor spelprikkels en groenslingers

De Jozef De Veusterstraat en een deel van de Kraaidam aangelegd als woonerf

 • de weg wordt aangelegd met een karrenspoor
 • aan één zijde komt een groenstrook met bomen
 • aan de andere zijde komen wadi's met bomen

Grondige vernieuwing van de riolering

 • FARYS legt een gescheiden rioleringsstelsel aan
 • zo wordt het afvalwater en het regenwater apart van elkaar afgevoerd

Timing en nutswerken

 • liggen nog niet vast maar we brengen u tijdig op de hoogte
 • de nutswerken (werken aan water, elekriciteit, telecommunicatie, ...) gebeuren steeds voor de eigenlijke wegen-, en rioleringswerken. De nutsmaatschappijen brengen jullie op de hoogte d.m.v. bewonersbrieven.

Afkoppelen

 • Meer informatie over afkoppelen, het scheiden van afval- en regenwater, en over subsidies voor afkoppelen vindt u hier.