Griendijk

De Stad Gent en FARYS plannen de volledige heraanleg van de Griendijk.

De voorontwerpplannen zijn klaar en we stellen ze graag aan u voor.

Projectzone

  • Griendijk (van huisnummers 1 tot en met 17)

Ontwerp

De woningen in de Griendijk liggen in een groene cluster, een collectief te optimaliseren buitengebied. Zo zullen we de houtkanten aan de grachten in ere houden.

De bestaande gracht zal uitgebreid en terug zichtbaar gemaakt worden in het landschap om op die manier de gracht te herwaarderen, infiltratie van regenwater in de bodem mogelijk te maken en de waterhuishouding op natuurlijke wijze te laten verlopen.

We voorzien een voldoende brede weg in asfalt met aan beide zijden een uitwijkzone in grasbetontegels en een keerpunt op het einde van de straat.

Rioleringwerken

FARYS staat in voor de heraanleg van het rioleringsstelsel.

Timing en nutswerken

De timing voor de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken ligt nog niet vast. De Stad Gent en FARYS zullen u hierover tijdig informeren.

Openbaar onderzoek wijziging buurtweg

Er wordt een openbaar onderzoek gehouden over het voorstel tot wijziging van buurtweg nummer 143 ter hoogte van de Griendijk. Meer informatie hierover leest u hier.

Bekijk hier het voorontwerpplan

voorgesteld op spreekuur 04/05/2017 PDF (551.35 KB)