2019

Terugblikken op het verleden, vooruitkijken naar de toekomst.

tijdslijn

Januari

21 januari

Op 21 januari werd gestart met de aanleg van een 4 meter breed fietspad in beton tussen de Mahatma Gandhistraat en de Noormanstraat. Ter hoogte van de kruising met de Rietgracht komen bruggen om een comfortabele oversteek mogelijk te maken. Samen met deze werken wordt ook de volledige heraanleg van de Papiermolenstraat meegenomen.
De aanleg van deze fietsinfrastructuur wordt mogelijk gemaakt door subsidiëring van het Fietsfonds (Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest). 

Februari

25 februari 2019

De heraanleg van Steenakker en omgeving gebeurt in 9 verschillende fases. De werken starten in de Muilaardstraat en schuiven via de Haardstedestraat, het Louis Roelandtplein en de Steenakker verder op naar het kruispunt met de Zwijnaardsesteenweg. Meer informatie over deze werken en de timing van de heraanleg leest u hier.

Maart

12 maart 2019

De ontwerpplannen voor de heraanleg van de middeneilanden werden voorgesteld aan de buurtbewoners. Na een overlegmoment in december 2018 kwam een compromis uit de bus met de buurtbewoners. De plannen hebben aandacht voor ontharding, inbreng van meer groen en parkeren. 

13 maart 2019

Ter hoogte van de ingang  van de basisschool 'Victor Carpentier' legt de Stad Gent een verkeersplateau aan. Zo wordt de ingang veiliger en duidelijk zichtbaar. Er komen ook vier grote plantvakken en een brede oversteekplaats voor voetgangers.

April
Mei

24 mei

De Stad Gent realiseerde een heraanleg van het kruispunt Tuinstraat - Abdijmolenstraat in Drongen. De Tuinstraat sluit nu bijna haaks aan op de Abdijmolenstraat, waarbij de rijweg zo ver mogelijk van de huizen ligt. Uitrijden wordt zo gemakkelijker en veiliger. De rijweg werd er ook smaller, waardoor voetgangers sneller de overkant bereiken. Door de nieuwe herinrichting kwam ook heel wat ruimte voor groen vrij. In de nieuwe groenzone komen drie bomen en een zitbankje.

Juni

17 juni

De Koningsdonkstraat (deel) werd heraangelegd. De herinrichting gebeurde in harmonie met de aanpalende stadsgezichten en monumenten. Zo bleef de eigenheid en sfeer van de omgeving bewaard.

Juli

5 juli

De vijf middeneilanden in de François Van Impelaan zijn vernieuwd. In vier middeneilanden kwam er telkens een strook voor zes parkeervakken. Op de koppen hiervan ligt nu een groenzone met beplanting en bomen. Het vijfde eiland in de hoofdstraat werd volledig vergroend. Ook kleine onthardings-, of vergroeningsmaatregelen zijn belangrijk om de stad te wapenen tegen de klimaatuitdagingen van morgen.

 

12 juli

De omgeving rond de nieuwe stadsbibliotheek is klaar. Niet alleen werd de site rond De Krook heraangelegd, maar ook de Platteberg, Korianderstraat en Grote Huidevettershoek kregen een nieuwe aanleg. Er kwamen bomen om schaduwrijke plekken te creëren en de kaaien werden verlaagd.

Augustus

Nieuw ontwerp voor brug over de Watersportbaan

Het bureau Ney & Partners start met de studie voor de bouw van een fiets- en voetgangersbrug over de Gentse Watersportbaan. Hun ontwerp overtuigde de beoordelingscommissie door een slim brugconcept, en een eenvoudige en transparante vormgeving. Het bureau hield rekening met het zicht over de Watersportbaan in de richting van de stad en koos voor een brug die subtiel aanwezig is, zonder de aandacht naar zich toe te trekken. De brug is esthetisch, functioneel en op strategische plaatsen ook transparant. De start van de werken staat gepland in 2022. Lees hier het persbericht over de nieuwe brug.

September

Start wegen-, en rioleringswerken

In Oostakkerdorp en de wijde omgeving zijn omvangrijke wegen-, en rioleringswerken gestart.

De ambitie is om de troeven van Oostakker nog meer in de verf te zetten met een aantrekkelijke dorpskern, waar het comfortabel wonen, winkelen en wandelen is. Een dorp waar kinderen en ouders graag verblijven. Een plek waar de toevallige passant even stopt, neerzit, geniet en weer verder kuiert.

De wegenis- en rioleringswerken zijn gestart op 23 september 2019 in en rond het centrum van Oostakker.

Deze werken worden uitgevoerd in drie fasen:

  • Fase 1: De Eekhoutdriesstraat, de Oude Holstraat en de Pijphoekstraat tot aan Gasthuisstraat en het Kerkplein
  • Fase 2: Oostakkerdorp, de Bredestraat en de Sint- Laurentiuslaan
  • Fase 3: De Langerbruggestraat en de Ledergemstraat (deels buiten de projectzone)

Meer informatie over dit project kan je hier nalezen.

Oktober
November

Start wegen-, en rioleringswerken

Op maandag 4 november zijn de wegen-, en rioleringswerken in de Bagattenstraat en omgeving gestart. Het gaat hier om omvangrijke werken in het centrum van Gent, die bijna twee jaar zullen duren. De werken verlopen gefaseerd.

Meer informatie over deze werken is terug te vinden op: https://stad.gent/heraanlegbagattenstraat

December