Subsidies Afkoppelen

Enkel van toepassing voor bewoners van straten waar een gescheiden rioleringsstelsel wordt (her)aangelegd.

Achtergrond

De Europese regelgeving legt een goede kwaliteit van de waterlopen op. Op niveau van Vlaanderen werd dit vertaald in de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem II). Onder Vlarem II probeert men maximaal gescheiden rioleringsstelsels aan te leggen wanneer een straat vernieuwd wordt. Een gescheiden rioleringsstelsel zorgt voor de aparte afvoer van afval - en regenwater.

Afkoppelen

Wanneer in een straat een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd wordt, dan heeft dit ook gevolgen voor de inwoners. Zij moeten dan afkoppelen. Dit wil zeggen dat bewoners hun afval- en regenwater gescheiden moeten afvoeren.

Wat is afkoppelen?

No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.

Om de inwoners die met deze verplichting geconfronteerd worden te helpen, bestaan er subsidies. Deze subsidies worden verleend door FARYS.

Subsidies

 • De subsidieregeling voor afkoppelingswerken is enkel van toepassing
  • op personen die eigenaar zijn van de betrokken woning (dus niet de huurder)
  • en die in een straat wonen waar een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd tijdens wegen- en rioleringswerken
  • en die verplicht moeten afkoppelen

Sociale tegemoetkoming

 • Wat?
  • De sociale tegemoetkoming is een hogere financiële tussenkomst van FARYS voor burgers die hiervoor in aanmerking komen.
 • Voor wie?
  • Voor burgers met een gewaarborgd inkomen of inkomensgarantie voor ouderen
  • Voor burgers met een leefloon of levensminimum toegekend door het OCMW
  • Voor burgers met de inkomen vervangende tegemoetkoming, de integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming 'hulp aan bejaarden of personen met een handicap'

Simulatie subsidieregeling bij afkoppeling

Totale kost voor de burger bij afkoppeling
(in €)
Normale tegemoetkoming
(in €)
Sociale tegemoetkoming
(in €)
100100100
500500500
750500750
10005001000
15005001000
20005001000

Bij een kost voor de burger hoger dan 2000 euro, is de normale tegemoetkoming steeds 25 procent van de totale afkoppelingskost en de sociale tegemoetkoming steeds 50 procent van de totale kost voor het afkoppelen.

 • Over wegenwerken in uw straat of buurt: contacteer de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen of kijk verder op openbare werken in uw buurt op deze website.

 • Over uw regenwaterinstallatie: consulteer de richtlijnen hier.