Zone 30 weer wat groter in de wijken Moscou en Muide

Een zone 30 wordt ingevoerd om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in je buurt te verhogen.

Sinds eind februari is de Zone 30 in de Moscouwijk uitgebreid met de volledige Jozef Vervaenestraat én op Moscouviaduct. In de wijk Muide-Meulestede zijn ook de Voormuide, de Muidepoort én de Pauwstraat toegevoegd aan de zone 30. In beide wijken mag je nu overal maximaal 30 kilometer per uur.

Moscouwijk

In de tweede helft van maart komen er op Moscouviaduct ook vier wegversmallingen. Fietsers kunnen er veilig en vlot verder over de fietssuggestiestrook, rechts van de versmalling (zie afbeelding). Auto’s kunnen elkaar ter hoogte van de wegversmalling enkel beurtelings passeren. Later dit jaar richten we nog de hele woonwijk aan de andere kant van de viaduct in als zone 30, tussen de Brusselsesteenweg en de Hundelgemsesteenweg.

Waarom wordt de zone 30 uitgebreid?

Trager verkeer zorgt voor een aangenamere, veiligere, schonere, gezondere en meer kindvriendelijke stad. De zone 30 verhoogt de verkeersveiligheid en vermindert het sluipverkeer door jouw wijk. 

Uit onderzoek blijkt dat de invoering van een zone 30 duidelijk effect heeft op de gemiddelde snelheid van het autoverkeer. Door de snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur is het aantal verkeersongevallen in Gent de afgelopen jaren fors gedaald.