Verkeersplannen: volgorde woonwijken vastgelegd

De volgende zes jaar komen zeven wijken aan bod. De wijken Dampoort/Heilig Hart/Oud-Gentbrugge en Zwijnaarde komen het eerst aan de beurt.

Bewoners van vele Gentse wijken vragen om hun buurt aangenamer te maken en ervoor te zorgen dat het verkeer veiliger wordt. Daarom besliste het stadsbestuur om voor de wijken en deelgemeenten verkeersplannen uit te werken. De volgende zes jaar komen zeven wijken aan bod. De wijken Dampoort/Heilig Hart/Oud-Gentbrugge en Zwijnaarde komen het eerst aan de beurt.

Welke wijken eerst?

De wijken Dampoort/Heilig Hart/Oud-Gentbrugge en Zwijnaarde komen het eerst aan de beurt. Daar begint dit najaar een uitgebreid onderzoek met tellingen, metingen en een traject met bewoners. Bewoners krijgen van meet af aan een belangrijke rol en dat blijft zo doorheen het hele proces. Na de nodige voorbereidingen wordt het plan uitgerold in 2021.

Een jaar later volgt het noorden van Sint-Amandsberg en Sint-Denijs-Westrem. Tegen 2024 komen er nog 3 wijken bij. Dat zijn de donkergrijze gebieden op de kaart.

• Dampoort/Heilig Hart/Oud-Gentbrugge (tussen R40, N70 en N9)

• Zwijnaarde (tussen R4, N43 en Schelde)

• Sint-Amandsberg (tussen spoor en N70)

• Sint-Denijs-Westrem (tussen Leie en N43)

• Wondelgem/Kolegem/Bloemekenswijk (tussen R40, N9, R4 en spoor)

• Ledeberg/Moscou (tussen N9 en Bovenschelde)

• Muide-Meulestede (tussen R40, kanaal en N456)

Wat staat er te gebeuren?

Het voetgangers- en fietsnetwerk verbeteren, een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer, autoluwe kernen, routes voor vrachtvervoer, ... Een verkeersplan is veelomvattend. Daarom is het absoluut nodig om per wijk een apart plan op te stellen.

De Stad Gent maakte de afbakening van de wijken op basis van verschillende factoren, zoals begrenzing door waterlopen of hoofdroutes voor doorgaand verkeer.

Deze planning is een belangrijke stap naar aangenamer wonen en veiligere verplaatsingen in de Gentse woonwijken. Omdat voor elke wijk een eigen aanpak nodig is, gaat aan de uitvoering heel wat studie en voorbereiding vooraf. We betrekken bewoners van meet af aan bij de opmaak van de plannen.

Filip Watteeuw , schepen van Mobiliteit