Stad Gent zoekt fietsenparkings

De Stad Gent gaat via een oproep op zoek naar locaties in de binnenstad die omgevormd kunnen worden tot fietsenparking.

Stad Gent investeert in bereikbare fietsenparkings. We zoeken daarvoor naar nieuwe locaties in de binnenstad. Dat kan een stuk grond zijn, maar we denken ook na over creatieve oplossingen, bv. lege winkelpanden, pakhuizen, woningen, ...

We zoeken geschikte locaties in de ruime omgeving van de Kouter, Vrijdagmarkt en Korenmarkt, dichtbij horecazaken en winkels. 

Die locaties moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals vlot toegankelijk voor alle types fietsen en goed zichtbaar vanaf de openbare weg. Er moet ook plaats zijn voor minimum 50 fietsen (minimum oppervlakte van 300m²).

Voor meer informatie over de voorwaarden en de zoekzones in de binnenstad, ga naar stad.gent/fietsenparking

Ben je eigenaar van een leegstaand pand of stuk grond?
Dien tot 15 november je dossier in. We gaan graag met jou in gesprek om de mogelijkheden per locatie te bekijken.