Proefproject: parkeerplaatsen voor bewoners krijgen extra markering

In tien straten krijgen parkeerplaatsen voor bewoners extra markering: een gele lijn met een huisje. Na enkele maanden volgt een evaluatie.

De Stad Gent start vandaag, op 21 september 2020, met een proefproject om parkeerplaatsen voor bewoners beter aan te duiden. In tien straten in het centrum krijgen die parkeerplaatsen extra markering: een dikke, gele lijn met een huisje. Na enkele maanden wordt het project geëvalueerd en eventueel verder uitgerold.

Honderdtal plaatsen

De tijdelijke markering wordt in dit proefproject bij een honderdtal voorbehouden parkeerplaatsen aangebracht. Het gaat om de Belfortstraat, Gildestraat, Jan Palfijnstraat, Kammerstraat, Koningstraat, Kruidenierstraat, Kwaadham, Nederpolder, Vlasmarkt en Zandberg. De bewonersparkeerplaatsen krijgen een extra gele markering met een symbool van een huisje. De effecten van het project zullen enkele maanden lang worden opgevolgd. Bij een positieve evaluatie kan het project verder worden uitgerold.

Met dit proefproject bekijken we hoe we de aangeduide bewonersparkeerplaatsen kunnen vrijhouden voor wie ze bedoeld zijn, namelijk bewoners. Bezoekers kunnen kortparkeren op niet-bewonersparkeerplaatsen, langparkeren kan op een P&R of in een ondergrondse parking.' 

Filip Watteeuw , schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Zowel voor bewoners als bezoekers

Het proefproject kwam tot stand na de evaluatie van de maatregelen van het in 2016 ingevoerde parkeerplan. Daaruit bleek dat voorbehouden parkeerplaatsen vaak ten onrechte ingenomen worden door bezoekers. De retributie voor het parkeren op een voorbehouden parkeerplaats zonder vergunning is 80 euro. Voor bezoekers die zich onbewust op deze plaatsen parkeren, is zo’n retributie vaak een onaangename verrassing.

Daarnaast zorgen deze bezoekers voor extra parkeerdruk, waardoor het voor bewoners moeilijker wordt om een parkeerplaats te vinden in eigen buurt. Voorbehouden parkeerplaatsen voor bewoners zijn steeds door parkeerborden aangeduid, maar de Stad Gent bekijkt met dit proefproject of extra signalisatie kan bijdragen tot een daling van het gebruik door bezoekers.