Parkbosbrug over R4 (André Denysbrug) afgesloten van vrijdag 11 tot zondag 13 september voor herstelwerken

Aan de Parkbosbrug over de E40 (Zoé Borluutbrug) wordt niet gewerkt, deze blijft toegankelijk.

  • Er worden herstelwerken uitgevoerd aan de fiets- en wandelbrug over de R4.
  • De aannemer werkt van vrijdagochtend tot zondagavond.
  • Maandag 14 september is de brug terug open.