Oproep voor steden wereldwijd om deel te nemen aan TMaaS

TMaaS roept steden over de hele wereld op om zich aan te melden als kandidaat voor het TMaaS Replicator City Programma.

In dit programma, dat dit najaar van start zal gaan, krijgen 3 geselecteerde steden de mogelijkheid om met het TMaaS-team een eigen versie van het TMaaS-dashboard te ontwikkelen om zo mobiliteitsproblemen in hun stad aan te pakken.

Met het Replicator City Programma wil het TMaaS-team de kennis en ervaring over 'cloudbased' mobiliteitsmanagement delen met andere steden. Tegelijkertijd wil het de uitdaging aangaan om het dashboard te testen in een omgeving die wellicht heel anders is dan de situatie in Gent.

De ontwikkeling van het TMaaS-dashboard voor Gent is momenteel in volle gang en de verwachting is dat deze zomer, tijdens de Gentse Feesten, het eerste prototype getest kan worden door het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent.

De teamleden van TMaaS kijken uit naar de samenwerking die later dit jaar van start gaat met de gekozen TMaaS-Replicatorsteden. De uiterste datum voor een stad om zich online aan te melden als kandidaat voor het TMaaS Replicator City Programma is 30 juni 2019.

“We bieden drie steden wereldwijd de mogelijkheid om zelf te experimenteren met het TMaaS dashboard en op die manier te ontdekken hoe TMaaS als gebruiksmiddel ingezet kan worden om lokale mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. We zullen, net als voor Gent, bij deze steden zeer nauwkeurig onderzoeken en testen welke databronnen we lokaal kunnen inzetten als toevoeging op het basis dashboard, om dit nog beter en gebruiksvriendelijker te maken voor de inwoners en de verkeersmanagers.” Jens De Valck, TMaaS systems architect (Be-Mobile)

Gent neemt mobiliteitsmanagement in eigen handen

Met TMaaS willen we een nieuw, gebruikersgericht en toekomstbestendig concept ontwikkelen voor de analyse, het beheer en de communicatie van mobiliteitsgegevens. Het dashboard wordt ontwikkeld voor zowel professionele gebruikers als voor burgers.

“Het doel van de stad Gent is niet om een slimme stad te worden, maar om de mensen (nog) slimmer te maken. Onnodige verplaatsingen kunnen vermeden worden door de mensen vooraf te informeren, zodat ze op basis van deze input weloverwogen keuzes kunnen maken. Digitalisering van onze diensten en het overzichtelijk aanbieden van de vele vervoersmogelijkheden in onze stad spelen hierbij een belangrijke rol. We zijn een organisatie die gelooft dat de juiste verplaatsingskeuze voor een hogere leefkwaliteit zorgt voor iedereen die in Gent woont, werkt of er op bezoek komt.” Frank Vandenbulcke, directeur Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Traffic Management as a Service

TMaaS is een partnerschap van acht organisaties, onder leiding van Stad Gent, die de belangrijkste componenten van de waardeketen voor stedelijke mobiliteit vertegenwoordigen: een lokale overheid (stad Gent), twee universiteiten (UGent en KU Leuven), twee wereldwijde aanbieders van intelligente mobiliteitsdiensten (Be-Mobile en TomTom), een softwareontwikkelingsbedrijf (Waylay), een non-profitorganisatie die de belangen van het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigt (EPF) en een communicatiedeskundige (De Staatse Ruiter).

Dit project wordt mee gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, via het initiatief Urban Innovative Actions (UIA).