Invoering blauwe zone in Oostakker centrum

Vanaf 1 november 2021 moet je een parkeerschijf gebruiken in Oostakker centrum om er te parkeren.

In Oostakker centrum zijn er al een tijdje wegenwerken aan de gang. De wegenwerken maken deel uit van het project 'Oostakkerdorp en omgeving' en zullen ten vroegste in november 2021 afgerond zijn.

Vanaf 1 november 2021 zal een deel van de aangelegde parkeerplaatsen ingericht worden als parkeerplaatsen blauwe zone. Op de parkeerplaatsen blauwe zone geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 18 uur het verplichte gebruik van de blauwe parkeerschijf met een maximale parkeerduur van 2 uur.
 

Overzichtsplan van de parkeersituatie na afronding van de werken 'Oostakkerdorp en omgeving':

Blauwe zone om de lokale economie te ondersteunen

De invoering van de blauwe zone vloeit voort uit het participatietraject van het project 'Oostakkerdorp en omgeving'.

De maatregel zal ertoe bijdragen dat de vernieuwde dorpskern van Oostakker tijdens de typische winkeluren bereikbaar blijft voor bezoekers van winkels en horeca. Hiermee willen we de lokale economie ondersteunen en de omliggende woonstraten vrijhouden van bezoekers op zoek naar een vrije parkeerplaats.

Blauwe zone geldt ook voor bewoners

De regels van de blauwe zone gelden ook voor bewoners. Ze kunnen geen bewonersvergunning verkrijgen en kunnen dus geen vrijstelling krijgen op de regels van de blauwe zone. Onbeperkt parkeren zoals voorheen kunnen ze enkel nog op de gewone parkeerplaatsen (zie overzichtsplan) ofwel op de parkeerplaatsen blauwe zone tussen 18 en 9 uur én op zon- en feestdagen.

Timing afhankelijk van de wegenwerken

De blauwe zone treedt in werking als de wegenwerken van het project 'Oostakkerdorp en omgeving' volledig afgerond zijn. Dit zal tegen 1 november 2021 zijn, maar kan afhankelijk van de werkzaamheden vertraging oplopen.

Je herkent de parkeerplaatsen die tot de blauwe zone behoren aan de verkeersborden waarop een parkeerschijf is afgebeeld (zie symbool op het overzichtsplan). Van zodra deze borden niet meer afgedekt zijn, is de blauwe zone geldig.