De Vlasmarkt in Gent

Infomarkt over Vlasmarkt en omgeving

Kom naar dit eerste inspiratiemoment om mee te dromen, na te denken en in gesprek te gaan over het project ‘heraanleg omgeving Vlasmarkt’.

De Stad Gent denkt na over een herinrichting van de Vlasmarkt en omgeving. De Vlasmarkt vervult veel rollen voor veel gebruikers. In de toekomst moet dit kleine, levendige stukje Gent nog aangenamer, leefbaarder, toegankelijker en bereikbaarder worden voor jong en oud.

De aantrekkingskracht van de Vlasmarkt en omgeving reikt ook tot andere pleinen en plaatsen in de stad. We kijken zowel naar de directe omgeving van de Vlasmarkt zelf als naar een ruimer gebied op enkele minuten wandelen of fietsen.

Wat kun je verwachten op de infomarkt?

  • Tentoonstelling met infopanelen.
  • Vertel je ideeën of wensen over de Vlasmarkt en omgeving aan de projectmedewerkers.
  • Stadsplanner Stefan Bendiks geeft twee maal zijn inspirerende inleiding over 'publieke ruimte maken'

Programma

  • 16.00 uur: welkom!
  • 17.00 uur: lezing 'publieke ruimte maken' (Stefan Bendiks)
  • 18.30 uur: lezing 'publieke ruimte maken' (Stefan Bendiks)
  • 20:00 uur: einde

Op basis van alle verzamelde ideeën en wensen, digitaal en op de infomarkten, kunnen we de komende jaren een nieuwe Vlasmarkt en omgeving ontwerpen.

Meer over de heraanleg van de Vlasmarkt.