Groendreefbrug: vanaf midden mei zijn herstellingswerken gepland

Vanaf midden mei 2019 starten renovatiewerken aan de Groendreefbrug over de Coupure.

De Groendreefbrug is de fiets- en wandelbrug die de Groendreef verbindt met de Elyzeese Velden

  • vanaf midden mei werkt de aannemer onderaan de brug en herstelt het slechte beton
  • de werken duren vermoedelijk tot eind oktober 2019

De werken gebeuren gefaseerd:

  • doorgang voor de scheepvaart blijft voorzien
  • het slechte beton wordt afgeschraapt en hersteld
  • de leuningen worden weggenomen en de aannemer vervangt het slechte beton aan de zijkanten
  • ook de bovenlaag en de voegen van de brug worden aangepakt

We vragen aan fietsers om zoveel mogelijk de Bargiebrug te gebruiken of om ter hoogte van de werken stapvoets te rijden.

Afsluiten van de brug:

  • tijdens de werken wordt op de brug zo lang mogelijk een versmalde doorgang voorzien
  • tijdens de afbraak en herstelling van de bovenbouw moet de brug gedurende enkele dagen volledig worden afgesloten

Meer informatie leest u hier

in de bewonersbrief van Farys PDF (217.65 KB)