Gent legt stadsregionaal fietsroutenetwerk vast

Het stadsregionaal fietsnetwerk heeft de ambitie om fietsen in de stad nog aantrekkelijker te maken.

Het Gentse college van burgemeester en schepenen heeft het licht op groen gezet voor het 'stadsregionaal fietsnetwerk'. Een belangrijke stap, aangezien dat netwerk de lijnen uitzet voor de verdere uitbouw van fietsinfrastructuur in Gent.

Gent heeft de ambitie om een echte fietsstad te zijn. Dat is niet alleen te zien aan het steeds stijgende aantal fietsers, maar ook aan alle fietsinfrastructuur die er het voorbije jaar bij kwam. Nieuwe fietsstraten, fietspaden, fietsbruggen: op allerlei locaties in Gent werd het dit jaar aangenamer fietsen. In 2019 staat er opnieuw heel wat in de steigers, met onder andere de afwerking van de fietstunnel aan de Dampoort, de fiets- en wandelbrug aan de Keizerspoort en talloze grotere en kleinere projecten.

De goedkeuring van een plan voor een stadsregionaal fietsnetwerk is in die zin een erg belangrijke stap. Het bepaalt immers wat belangrijke fietsroutes doorheen de stad worden. De routes in het plan worden ‘prioritair’ voor de aanleg van nieuwe fietspaden en andere infrastructuur. Het stadsregionaal fietsnetwerk heeft op die manier de ambitie om fietsen in de stad nog aantrekkelijker te maken.

Een goede fietsroute moet van begin tot einde veilig en comfortabel zijn. Alleen zo nemen jong en oud vanzelfsprekend de fiets. Het fietsnetwerk legt de routes vast waar we prioritair willen inzetten op vlot en veilig fietsverkeer.

Filip Watteeuw , schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

De opmaak van het stadsregionaal fietsnetwerk is gebaseerd op enkele basisprincipes. De fietstrajecten zijn zo gekozen dat er zo veel mogelijke belangrijke bestemmingen (zoals scholen, bedrijventerreinen, knooppunten van openbaar vervoer, enzovoort) aangesloten worden op het netwerk. Waar mogelijk lopen de fietstrajecten langs waterlopen en groen, en langs trajecten met minder gemotoriseerd verkeer. Maar ook langs de belangrijke invalswegen moet iedereen veilig kunnen fietsen.